Thuật ngữ tìm kiếm:

xoilac tv 90phut Bảo vệ dữ liệu

sự riêng tư

Các nhà khai thác của các trang này rất coi trọng dữ liệu cá nhân của họ.Chúng tôi tự tin xử lý dữ liệu cá nhân của bạn và phù hợp với các quy định bảo vệ dữ liệu theo luật định và khai báo bảo vệ dữ liệu này.

Việc sử dụng trang web của chúng tôi thường có thể mà không cung cấp dữ liệu cá nhân. Trong chừng mực dữ liệu cá nhân (ví dụ: tên, địa chỉ hoặc địa chỉ email) được thu thập trên trang web của chúng tôi, điều này luôn được thực hiện trên cơ sở tự nguyện càng nhiều càng tốt. Dữ liệu này sẽ không được chuyển cho bên thứ ba mà không có sự đồng ý rõ ràng.

Chúng tôi muốn chỉ ra rằng truyền dữ liệu trên Internet (ví dụ: khi giao tiếp qua email) có thể có khoảng trống bảo mật. Không thể bảo vệ hoàn toàn dữ liệu trước khi truy cập của bên thứ ba là không thể.

 

Tuyên bố bảo vệ dữ liệu cho việc sử dụng các plugin Facebook (Nút như)

Trên trang web của chúng tôi, các plugin từ mạng xã hội Facebook, nhà cung cấp Facebook Inc., 1 Hacker Way, Menlo Park, California 94025, USA, được tích hợp. Bạn có thể nhận ra các plugin Facebook bằng logo Facebook hoặc "Nút thích" ("Like") ở phía chúng tôi. Tổng quan về các plugin Facebook có thể được tìm thấy ở đây: http://developers.facebook.com/docs/plugins/.

Khi bạn truy cập các trang của chúng tôi, kết nối trực tiếp giữa trình duyệt của bạn và máy chủ Facebook sẽ được thiết lập thông qua plugin. Điều này cung cấp cho Facebook thông tin mà bạn đã truy cập trang web của chúng tôi với địa chỉ IP của bạn. Nếu bạn nhấp vào Facebook "Thích" trong khi bạn đã đăng nhập vào tài khoản Facebook của mình, bạn có thể liên kết nội dung của các trang của chúng tôi với hồ sơ Facebook của bạn. Điều này cho phép Facebook chỉ định truy cập vào tài khoản người dùng của bạn. Chúng tôi muốn chỉ ra rằng với tư cách là nhà cung cấp của các trang, chúng tôi không nhận được kiến ??thức về nội dung của dữ liệu được truyền và sử dụng bởi Facebook. Thông tin thêm có thể được tìm thấy trong khai báo bảo vệ dữ liệu của Facebook tại http://de-de.facebook.com/policy.php.

http://de-de.facebook.com/policy.phpNếu bạn không muốn Facebook có thể gán các trang của chúng tôi vào tài khoản người dùng Facebook của mình, vui lòng đăng xuất khỏi tài khoản người dùng Facebook của bạn.

 

Tuyên bố bảo vệ dữ liệu cho việc sử dụng Google Analytics

Trang web này sử dụng các chức năng của dịch vụ phân tích web Google Analytics. Nhà cung cấp là Google Inc. 1600 Amphitheater Parkway Mountain View, CA 94043, Hoa Kỳ. Google Analytics sử dụng "cookie" được đặt như vậy. Đây là các tệp văn bản được lưu trữ trên máy tính của bạn và cho phép bạn phân tích việc sử dụng trang web của bạn. Thông tin được tạo bởi cookie về việc bạn sử dụng trang web này thường được chuyển đến máy chủ Google ở ??Hoa Kỳ và được lưu trữ ở đó.

Trong trường hợp kích hoạt ẩn danh IP trên trang web này, địa chỉ IP của bạn trước đây được rút ngắn trong các quốc gia thành viên của Liên minh châu Âu hoặc trong các quốc gia hợp đồng khác của thỏa thuận thông qua khu vực kinh tế châu Âu. Chỉ trong các trường hợp đặc biệt là địa chỉ IP đầy đủ được chuyển đến máy chủ Google ở ??Hoa Kỳ và rút ngắn ở đó. Thay mặt cho nhà điều hành của trang web này, Google sẽ sử dụng thông tin này để đánh giá việc bạn sử dụng trang web, để biên dịch các báo cáo về các hoạt động trang web và để cung cấp các dịch vụ khác liên quan đến nhà điều hành trang web. Địa chỉ IP được truyền tải bởi trình duyệt của bạn như một phần của Google Analytics không được hợp nhất với dữ liệu Google khác.

Bạn có thể ngăn chặn việc lưu trữ cookie bằng cách đặt phần mềm trình duyệt của bạn; Tuy nhiên, chúng tôi muốn chỉ ra rằng trong trường hợp này, bạn có thể không sử dụng tất cả các chức năng của trang web này đầy đủ. Bạn cũng có thể ngăn Google (bao gồm địa chỉ IP của bạn) vào Google cũng như xử lý dữ liệu này bởi Google bởi cookie do cookie tạo và liên quan đến việc bạn sử dụng trang web bằng cách tải xuống plugin trình duyệt có sẵn trong liên kết sau và cài đặt : http://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=de

 

Tuyên bố bảo vệ dữ liệu cho việc sử dụng Google +1

Các trang của chúng tôi sử dụng các chức năng của Google +1. Nhà cung cấp là Google Inc. 1600 Amphitheater Parkway Mountain View, CA 94043, Hoa Kỳ.

Bạn có thể xuất bản và truyền thông tin: Bạn có thể sử dụng nút Google +1 để xuất bản thông tin trên toàn thế giới. Bạn và người dùng khác nhận được nội dung được cá nhân hóa từ Google và các đối tác của chúng tôi thông qua nút Google +1. Google lưu thông tin mà bạn đã cung cấp +1 cũng như thông tin về trang bạn đã xem khi nhấp vào +1. +1 của bạn có thể được hiển thị dưới dạng thông tin cùng với tên hồ sơ và ảnh của bạn trong các dịch vụ của Google, chẳng hạn như trong kết quả tìm kiếm hoặc trong hồ sơ Google của bạn hoặc ở những nơi khác trên các trang web và quảng cáo trên Internet. Google Ghi thông tin về các hoạt động +1 của bạn để cải thiện dịch vụ Google cho xôi lạc tv 90 bạn và các dịch vụ khác. Để có thể sử dụng nút Google +1, bạn cần có một hồ sơ Google có thể hiển thị trên toàn thế giới, ít nhất phải chứa tên được chọn cho hồ sơ. Tên này được sử dụng trong tất cả các dịch vụ của Google. Trong một số trường hợp, tên này cũng có thể thay thế một tên khác mà bạn đã sử dụng khi chia sẻ nội dung qua tài khoản Google của bạn. Danh tính của hồ sơ Google của bạn có thể xôi lạc tv 90 được hiển thị người dùng biết địa chỉ email của bạn hoặc có thông tin nhận dạng khác từ bạn.

Việc sử dụng thông tin được ghi lại: Ngoài việc sử dụng được giải thích ở trên, thông tin bạn cung cấp được sử dụng theo Quy định bảo vệ dữ liệu của Google. Google có thể xuất bản số liệu thống kê kết hợp về các hoạt động +1 của người dùng hoặc chuyển chúng cho người dùng và đối tác, chẳng hạn như nhà xuất bản, nhà quảng cáo hoặc xôi lạc tv 90 các trang web được kết nối.

 

Tuyên bố bảo vệ dữ liệu cho việc sử dụng Instagram

Các chức năng của dịch vụ Instagram được tích hợp trên các trang của chúng tôi. Các chức năng này được cung cấp bởi Instagram Inc., 1601 Willow Road, Menlo Park, CA, 94025, Hoa Kỳ. Nếu bạn đã đăng nhập vào tài khoản Instagram của mình, bạn có thể liên kết nội dung của các trang của chúng tôi với cấu hình Instagram của mình bằng cách nhấp vào nút Instagram. Điều này cho phép Instagram chỉ xôi lạc tv 90 định truy cập các trang của chúng tôi vào tài khoản người dùng của bạn. Chúng tôi muốn chỉ ra rằng với tư cách là nhà cung cấp của các trang, chúng tôi không nhận được kiến ??thức về nội dung của dữ liệu được truyền và việc sử dụng trên Instagram.

Thông tin thêm có thể được tìm thấy trong Tuyên bố bảo vệ dữ liệu của Instagram: http://instagram.com/about/legal/privacy/

 

Tuyên bố bảo vệ dữ liệu cho việc sử dụng Twitter

Các chức năng của dịch vụ Twitter được tích hợp trên các trang web của chúng tôi. Các chức năng này được cung cấp bởi Twitter Inc., 1355 Market Street, Suite 900, San Francisco, CA 94103, Hoa Kỳ. Bằng cách sử dụng Twitter và chức năng "TWEWT", các trang web bạn truy cập sẽ được liên kết với tài khoản Twitter của bạn và được công bố cho người dùng khác. Dữ liệu này cũng được truyền đến Twitter. Chúng tôi muốn chỉ ra rằng với tư cách là nhà cung cấp của các trang, chúng tôi không nhận được kiến ??thức về nội dung của dữ liệu được truyền và sử dụng bởi Twitter. Thông tin thêm có thể được tìm thấy trong Tuyên bố bảo vệ dữ liệu của Twitter tại http://twitter.com/privacy.

Cài đặt bảo vệ dữ liệu của bạn trên Twitter có thể được tìm thấy trong cài đặt tài khoản http://twitter.com/account/sinstall biến đổi.

 

quảng cáo

Quảng cáo trên trang web này được tối ưu hóa một phần cho bạn thông qua bộ sưu tập ẩn danh và xử lý hành vi sử dụng của bạn đối với lợi ích dự báo. Với mục đích này, cookie được lưu trữ trên máy tính của người dùng. Chúng cho phép nhận dạng của người dùng, nhưng không cho phép nhận dạng cá nhân của người dùng. Để tối ưu hóa quảng cáo cho bạn dựa trên sở thích sử dụng của bạn, chúng tôi đã cho phép công ty sau đây thu thập và sử dụng dữ liệu sử dụng đã nói ở trên:

NetPoint Media GmbH
GHEINALLEE 60
55283 Nierstein

Thông tin thêm về điều này - cũng như các tùy chọn để vô hiệu hóa quảng cáo trực tuyến dựa trên việc sử dụng - có thể được tìm thấy trong các hướng dẫn bảo vệ dữ liệu của nhà tiếp thị của chúng tôi: www.netpoint-media.de/technik/datenschutz.

 

Thông tin, xóa, đóng cửa

Bạn có quyền thông tin miễn phí về dữ liệu cá nhân được lưu trữ, nguồn gốc và người nhận của nó và mục đích xử lý dữ liệu cũng như quyền sửa chữa, chặn hoặc xóa dữ liệu này. Bạn có thể liên hệ với chúng tôi bất cứ lúc nào tại địa chỉ được đưa ra trong dấu ấn trên các câu hỏi khác về dữ liệu cá nhân.

 

Bánh quy

Các trang web đôi khi sử dụng cookie được đặt như vậy. Cookie không có thiệt hại trên máy tính của bạn và không chứa virus. Cookies phục vụ để làm cho ưu đãi của chúng tôi nhiều hơn -thân thiện hơn, hiệu quả hơn và an toàn hơn. Cookies là các tệp văn bản nhỏ được lưu trữ trên máy tính của bạn và trình duyệt của bạn lưu trữ.

Hầu hết các cookie chúng tôi sử dụng đều được gọi là "cookie phiên". Chúng được tự động xóa sau chuyến thăm của bạn. Các cookie khác vẫn được lưu trữ trên thiết bị cuối của bạn cho đến khi bạn xóa chúng. Những cookie này cho phép chúng tôi nhận ra trình duyệt của bạn vào lần tới khi bạn truy cập.

Bạn có thể đặt trình duyệt của mình để bạn được thông báo về việc cài đặt cookie và chỉ cho phép cookie trong các trường hợp riêng lẻ, loại trừ việc chấp nhận cookie cho một số trường hợp nhất định hoặc nói chung, cũng như xóa tự động cookie khi đóng trình duyệt. Chức năng của trang web này có thể bị hạn chế khi hủy kích hoạt cookie.

 

Tệp nhật ký máy chủ

Nhà cung cấp các trang tự động thu thập và lưu trữ thông tin trong cái gọi là tệp nhật ký máy chủ, trình duyệt của bạn tự động truyền sang chúng tôi. Đó là:

 • Phiên bản loại/ trình duyệt loại trình duyệt
 • Hệ điều hành được sử dụng
 • URL giới thiệu
 • Tên máy chủ của máy tính có thể truy cập
 • Thời gian của yêu cầu máy chủ


Dữ liệu này không thể được gán cho một số người nhất định. Dữ liệu này không được hợp nhất với các nguồn dữ liệu khác. Chúng tôi có quyền kiểm tra dữ liệu này sau đó nếu chúng tôi nhận thức được các chỉ định cụ thể để sử dụng bất hợp pháp.

 

Mâu liên hê?

Nếu bạn gửi cho chúng tôi yêu cầu theo mẫu liên hệ, thông tin của bạn từ mẫu yêu cầu bao gồm các chi tiết liên hệ bạn cung cấp sẽ được lưu cho mục đích xử lý yêu cầu và trong trường hợp các câu hỏi tiếp theo. Chúng tôi không truyền dữ liệu này mà không có sự đồng ý của bạn.Những người nhấp chuột hàng đầu của các vòng tròn
1Krombacher Cup MS 2022/23: IFC Warendorf - SC Gremmendorf 9: 1
(693 lần nhấp)
2League League A Steinfurt: mồ hôi, trận đấu đầu tiên
(474 lần nhấp)
3Quận Liên đoàn A TE: mồ hôi, trận đấu đầu tiên
(304 lần nhấp)
4Giải bóng ném National League 3: Nhà trẻ em cùng nhau phát triển mà không cần Dittrich
(282 lần nhấp)
5Krombacher -cup AH/Coe: Adler Buldern - SPVGG Vreden 4: 5 N.E.
(189 nhấp chuột)
Người nhấp chuột hàng đầu trong 7 ngày qua

Kreisliga A Münsterland

PL. độiSp. CổngPts.
1  SF Gellendorf 1  6: 3 3 
2  Sus Stadtlohn II 1  1: 1 1 
3  Ammeloe 1  1: 1 1 
4  Chuyển tiếp EPE II 0  0: 0 0 
5  Matellia Metelen 0  0: 0 0 

?Để hoàn thành bảng